Yeganeh Pejman | Grillo Barristers | Personal Injury Lawyers

Yeganeh Pejman

J.D. (Canadian), J.D. (US), B.A.

叶甘妮 (Yeganeh Pejman) 获得了加拿大安大略省维士登大学的经济学学士学位,她曾在银行业和金融业发展,并有丰富的经验,随后她追求法律的梦想。

她于2014年毕业于温莎和底特律大学的慈悲大学,并获取美国和加拿大的双法律学位,在2015年成为安大略省大律师。

在法学院期间,Yeganeh积极参与温莎社区的法律援助工作,她为刑事案件以及房东租客事宜和小额索赔提供帮助。她也在温莎和多伦多著名的诉讼事务所工作。

Yeganeh曾经在联邦总检察部和交通部当实习律师,她经常在省级司法法院和安大略省法院检察院出庭,并得取丰富的上庭经验。

她在2016年加入佳利罗律师事务所。Yeganeh专注于人身伤亡,交通意外索赔,事故赔偿等。她与客户持续紧密的沟通,并与客户建立牢固的关系和信任。

Yeganeh目前是加拿大律师协会和加拿大律师协会的成员。她能讲流利的波斯语和达里语。

請免費聯繫我們

索赔详情

我们一直坚持 ‘不成功,绝不收费!’ 的准则。 请免费咨询我们!

Our Team

Sal Grillo
LL.B., M.A., B.A.
Patricia Sim
LL.B., B.Sc.
Laura Giuliana
LL.B., B.A.
Stefanie Pereira
J.D., B.A. (HONS)
William M. West
J.D. B.H.Sc.
Moussa Sabzehghabaei
J.D., B.A. (HONS)
Anthony Andreopoulos
J.D., B.A. (HONS)
Rachelle Mitri
J.D., B.A. (HONS)
Alexander Lee
J.D., B.Sc.
Yeganeh Pejman
J.D. (Canadian), J.D. (US), B.A.
Rahul Gandotra
J.D., B.Sc.(HONS)
Clayton Allen
J.D., B.Sc.(HONS)
Michael Ferrante
B.B.(HONS), Licensed Paralegal
Devika-Maharaj
B.A. (HONS), Licensed Paralegal
Maria Makarova
Licensed Paralegal
Rinya Odisho
Licensed Paralegal
Thomas Surmanski
J.D., LL.B. (HONS), B.A.
Andrew Jia
J.D., B.Sc.(HONS)
Juliano Pichini
J.D., M.Phil., B.A. (HONS)
Zachary Goncalves
J.D., B.A. (HONS)
Laya Grillo
Office Manager
Cassandra Rondana
Intake Manager
Manu Pezzillo
马诺 B.A. (HONS)

客户见证

和朋友分享