Rinya Odisho | Grillo Barristers | Personal Injury Lawyers

Rinya Odisho

法律顾问

(Rinya Odisho) 是佳利罗律师事务所一名持证的律师助理,专职于事故赔偿和小型法庭领域的诉讼。Rinya毕业于汉堡理工学院并获得律师助理文凭,2010年加入佳利罗律师事务所专职事故赔偿。他于2012年取得P1执照,之后一直从事现在的工作。

Rinya是加拿大高级律师协会的会员,精通亚述语。

团队成员

Jenny Molina, 法律书记员
416 614 6000 ext. 2082
[email protected]

Cameron McEwen, 法律书记员
 416 614 6000 ext. 2057
[email protected]

請免費聯繫我們

索赔详情

我们一直坚持 ‘不成功,绝不收费!’ 的准则。 请免费咨询我们!

我们团队

Sal Grillo
LL.B., M.A., B.A.
Patricia Sim
LL.B., B.Sc.
Joseph Giuliana
LL.B. B.A. (HONS)
Laura Giuliana
LL.B., B.A.
Stefanie Pereira
J.D., B.A. (HONS)
William M. West
J.D. B.H.Sc.
Moussa Sabzehghabaei
J.D., B.A. (HONS)
Anthony Andreopoulos
J.D., B.A. (HONS)
Rachelle Mitri
J.D., B.A. (HONS)
Alexander Lee
J.D., B.Sc.
Rahul Gandotra
J.D., B.Sc.(HONS)
Clayton Allen
J.D., B.Sc.(HONS)
Michael Ferrante
B.B., 法律顾问
Devika Maharaj
B.A. (HONS), 法律顾问
Maria Makarova
法律顾问
Rinya Odisho
法律顾问
Thomas Surmanski
J.D., LL.B. (HONS), B.A.
Andrew Jia
J.D., B.Sc.(HONS)
Juliano Pichini
J.D., M.Phil., B.A. (HONS)
Zachary Goncalves
J.D., B.A. (HONS)
Laya Grillo
行政人员
Cassandra Rondana
进气管理员
Manu Pezzillo
马诺 B.A. (HONS)

客户见证

和朋友分享